Welke stad levert woningbeleggers het meeste rendement?

Beleggen in huurwoningen is hot! In het derde kwartaal van 2018 is er al meer in huurwoningen belegd dat in het recordjaar 2017. Hoe komt het dat beleggen in huurwoningen nu zo populair is en welke stad levert woningbeleggers het meeste rendement? Colliers International zocht het uit en schreef de Residential Investment Attractiveness Index.

Colliers schrijft dat er twee redenen zijn waarom het beleggingsvolume steeds verder stijgt: Het ECB-beleid en de groei in investeringsmogelijkheden.

Het beleid van de Europese Centrale Bank

De ECB heeft de rente verlaagd omdat het de Europese economie een impuls wil geven. Door de renteverlaging is het verschil tussen het rendement op obligaties en het toprendement op vastgoed minimaal 2,8%.  Door dit verschil kiezen investeerders steeds vaker voor woningen als belegging in plaats van obligaties. 

Groei in investeringsmogelijkheden

Gemeente sturen aan op een groter aandeel vrije huursector woningen bij nieuwbouw. Volgens Colliers International heeft dit in 2017 al geleid tot 50% mee vergunningen. De verwachting is dat dit verder zal worden doorgezet in 2018. Consumenten schijnen meer vraag te hebben naar dit type woning. Onder andere de nieuwe regelgeving met betrekking tot de hypotheekrente aftrek stuurt consumenten naar een vrije sector woning. Doordat er meer van dit type woningen worden gebouwd ontstaan er nieuwe investeringskansen voor beleggers. Dit segment is voor hen aantrekkelijk omdat de vrije huursector betreft, dus de huren kunnen stijgen. Daarbij zijn huurwoningen een belegging met een beperkt leegstandsrisico.

Waar kunnen woningbeleggers het beste investeren?

Waar de woningbelegger het beste kan investeren hangt af van de strategie van de belegger en het bijbehorende risicoprofiel. Of waar de optimale risico-rendementsverhouding behaald kan worden. Om hierover te kunnen oordelen heeft Colliers de Residential Investment Attrativeness Index opgesteld. Deze index vergelijk 18 factoren die samen het fundament vormen onder woningbeleggingen. De combinatie van de factoren vormen een risicoscore. In de index wordt het risico afgezet tegen het rendement. Op basis daarvan kan een belegger bepalen of zij waar zij het best kan investeren.

18 indicatoren voor woningbeleggingen

Schiedam levert het meeste rendement, Amstelveen het minst risicovol

Een belegger kiest de stad om te investeren op basis van haar strategie en het risicoprofiel. Volgens de index kunnen de beleggers die het meest risicoavers zijn het beste investeren in Amstelveen, gevolgd door Haarlem en Haarlemmermeer.

Beleggers die meer risico willen is Schiedam de meest interessante stad. Hier kan het hoogste rendement worden behaald. Interessant om te lezen omdat Schiedam in de crisis op ongeveer alle negatieve lijstjes stond die je kunt bedenken. Utrecht heeft de beste risico-rendementsverhouding.  Hieronder een afbeelding met de top 10.

top 10 gemeente woningenbeleggingen

Bovenstaande informatie komt uit de Residential Investment Attractiveness index van Colliers International .